Archive for Ciąża od k-line

Test podwójny

Dowiedziałaś się przed chwilą, że będziesz mamą? Super! Rozważ wykonanie badań prenatalnych. Za sprawą tych badań będziesz posiadała pewność, że narodzisz zdrowe maleństwo. Badania te dzielimy na dwie kategorie: badanie inwazyjne i nieinwazyjne. Za pomocą badań prenatalnych dostrzega się wszelkie większość wad wrodzonych oraz pozwalają one wyznaczyć najlepszy sposób ich leczenia po porodzie, a nawet podczas ciąży. Do pierwszej grupy badań należą badania inwazyjne, które wymagają pobranego materiału np. w przypadku amniopunkcji płynu owodniowego, druga grupa to badania bazujące na wynikach badań usg lub krwi ciężarnej. Jednym z przykładowych badań nieinwazynych jest test PAPP-A. Test ten zaleca się wykonywać w pierwszym trymestrze ciąży pomiędzy 10 a 14 tygodniem ciąży. Głównym celem tego badania jest rozpoznanie możliwych niepoprawności w trakcie wzrostu płodu, a w szczególności wad genetycznych. Badanie to realizuje się na krwi pobranej od ciężarnej. W laboratorium realizuje się analizę występowania białek beta-HCG oraz PAPP-A. Ten test cechuje się wysoką skutecznością analizy. Dodatkowym przedstawicielem badania prenatalnego nieinwazyjnego jest test podwójny. To badanie na ogół polecany bywa pacjentkom w czasie pierwszego trymestru ciąży i określany jest z surowicy krwi. Oznaczenie to złożone jest z takich kroków jak: pobranie i analiza krwi ciężarnej (surowica), przeprowadzenie drobiazgowej rozmowy z lekarzem, szczegółowa analiza przyjętych w rezultacie testu wyników oraz przedstawienie wszelkich aspektów badania w trakcie rozmowy ciężarną. Zachęcamy wszystkie przyszłe mamy do przeprowadzenia ww. badań.

Badania prenatalne

Jeżeli jesteś przyszłą mamą i pragnęłabyś upewnić się czy z Twoim dzieciątkiem jest wszystko dobrze, możesz wykonać badania prenatalne, które powinny wyjaśnić większość nurtujących niepewności.Celem badań prenatalnych jest rozpoznanie uszkodzeń płodu w początkowym okresie ciąży. Badania prenatalne możemy podzielić na dwie kategorie: inwazyjne oraz nieinwazyjne. Do badań nieinwazyjnych zaliczamy: ultrasonografia w ciąży, test PAPP-A, test podwójny i test potrójny. Do badań inwazyjnych można zaliczyć takie badania jak biopsja kosmówki czy amniopunkcja. Badanie usg w ciąży to badanie, którego celem jest sprawdzenie poprawności rozwoju płodu w stopniowych fazach ciąży. Polega ono na wykonaniu przy użyciu fal ultradzwiękowych zdjęcia dziecku rozwijającemu się w brzuchu mamy. Dzięki badaniu usg można stwierdzić płeć i aktualną wagę płodu, stan zaawansowania ciąży, możemy również określić czy rozwój dziecka przebiega w sposób prawidłowy czy zachodzą jakieś nieprawidłowości.Pierwsze badanie USG wykonuje się w I trymestrze ciąży i jego zadaniem jest ocena anatomii płodu (wiek ciążowy, ocenę czynności FHR i inne). Kolejne badania przeprowadza się w II i III trymestrze ciąży, dzięki nim można w sposób dokładny określić budowę anatomiczną dziecka. Przeważnie nie jest konieczne wykonywanie więcej niż kilku badań usg w przeciągu całej ciąży, jednakże w przypadku wystąpienia anomalii przeprowadza się dodatkowe badania specjalistyczne. Rekomenduje się żeby badania te były wykonane w trzech okresach, czyli pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży, 18-23 t.c. oraz około 30 t.c.Po wykonanym badaniu badana odbiera zdjęcie oraz raport usg. W chwili obecnej dostępne są bez trudu i w zależności od rodzaju, ich cena może wynosić od 100 do 200 zł.

Badanie ciążowe

Wykonałaś ostatnio test ciążowy i wyszedł pozytywnie? Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że zaszłaś w ciążę. W celu potwierdzenia tego stanu musisz skontaktować się z ginekologiem, który wykona odpowiednie badania.Testy wykonane na krwi pacjentki zapewniają gwarantowany wynik badania już w 7 dni po zapłodnieniu. Ich cena waha się pomiędzy 20-30 zł, a wyniki możesz dostać już po kilku godzinach od pobrania krwi. Badania lekarskie, które potwierdzają ciążę można zrealizować dopiero 4-6 tygodni od momentu zapłodnienia. Wówczas w tym okresie dzięki badaniu ultrasonograficznemu można potwierdzić istnienie pęcherzyka płodowego. Wszelkie wykonane badania wpisuje się do karty ciąży. Zdecydowanie najistotniejszym dokumentem przy prowadzeniu ciąży jest książeczka ciążowa. Zakłada się ją bezzwłocznie przy pierwszym badaniu u lekarza prowadzącego. W książeczce umieszcza się wszelkie dane dotyczące wzrostu ciąży, ale także wytyczany jest przypuszczalny okres porodu, informacje dot. ciężarnej, informacje o wcześniejszych ciążach itd. A jak przebiega poród? Poród podzielony jest na 4 okresy. W czasie porodu pacjentka znajduje się na bloku porodowym.Podczas pierwszego etapu będą dokuczać Ci bolesne skurcze, za pomocą których zachodzi rozwieranie szyjki macicy. Do twojego brzucha zostanie podłączone KTG, za pomocą którego przedstawia się siłę skurczy oraz sprawdza się stan dziecka. Kolejny etap zaczyna się w momencie, kiedy nastąpiło całkowite rozwarcie szyjki macicy, które osiągnęło szerokość 10 centymetrów. Zaraz po urodzeniu dziecka przytulisz go do siebie. Jest to najwspanialsza chwila. Następnie będzie ono zbadane przez lekarza obecnego przy porodzie tj: określenie skali Apgar, zważenia, zmierzenia. Trzeci okres porodu to urodzenie łożyska, a następnie zszycie krocza. W ostatnim etapie porodu pacjentka przekazywana jest na salę poporodową w celu obserwacji możliwych komplikacji. Ten etap kończy poród.