Archive for Toruń od k-line

SKYEYE

SKYEYE

Firma Skyeye zajmuje się konstruowaniem numerycznych modeli powierzchni, map wektorowych, ortofotomap, opracowań. Dane przestrzenne, które są bazą do stworzenia wskazanych produktów zdobywane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu zaopatrzonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują użytek w ochronie środowiska, branży budowlanej, drogowej, górnictwie, administracji publicznej. Doskonale sprawdzają się jako narzędzie do nadzorowania zmian w środowisku, są idealnym instrumentem promocji.

Jednym z produktów świadczonych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca istotną przewagę nad mapami osiąganymi w sposób standardowy. Ortofotomapa jest obrazem obszaru, który powstaje po przetworzeniu zestawu zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia używane do tworzenia fotomap wykonywane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, na skutek czego nie są zaburzone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie krawędzie są zawsze czytelne. Duże znacznie ma dodatkowo fakt, że koszt wykonania nalotu przy zastosowaniu drona nie jest znaczny, a jedynym ograniczeniem są warunki pogodowe.

Kolejnym produktem oferowanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób wierny oddaje ukształtowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, stosowane są między innymi przy tworzeniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, również w górnictwie czy przy projektowaniu konstrukcji hydrotechnicznych.

Jednostka oferuje również usługi kartograficzne, kreuje plany, mapy, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Pogrzeb Toruń

Pogrzeb Toruń

Kremacja zwłok to forma pochówku zwłok wykorzystywana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. W dzisiejszych czasach do kremacji stosuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu lokowane są w specjalnej urnie. Kremacja jest ogromnie popularna w Japonii. W Polsce ten rodzaj pogrzebu stanowi bez mała 7% wszystkich pochówków. Być może wynika to z faktu, że palenie zwłok nie jest co prawda zabronione przez kościół katolicki, wszelako tradycja chrześcijańska nie zachęca do kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej oferują ewentualność spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie dopuszcza przechowywania urny z prochami w miejscu innym niż cmentarz, czy też rozsypywania prochów. Zgodnie z regulacją, urnę z prochami zmarłego należy złożyć w grobie urnowym, niszy ewentualnie zwykłym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM działający w Toruniu także na życzenie najbliższych zmarłej osoby aranżuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to także wsparcie przy załatwianiu tradycyjnej ceremonii pogrzebowej, transport dla uczestników pochówku i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń oferowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport zwłok na terenie miasta oraz na obszarze całego kraju. Transport ten odbywa się w specjalnie do tego przeznaczonych pojazdach stosownie z przepisami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien oferuje także nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to nowa usługa polegająca na jednorazowym lub systematycznym czyszczeniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.